Per Commemorar l’Any Sant de la Misericòrdia

El passat dia 20 de novembre, el Papa Francesc tancava la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere, clausurant així l’Any Sant de la Misericòrdia. Juntament amb les basíliques papals de Roma (Basílica de Sant Pere; Sant Joan de Laterà, Sant Pau Extramurs i Sta. Maria la Major), hi …

Para Conmemorar el Año Santo de la Misericordia

El pasado día 20 de noviembre, el Papa Francisco cerraba la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, clausurando así el Año Santo de la Misericordia. Junto con las basílicas papales de Roma (Basílica de San Pedro; San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Sta. María la Mayor), …