Propietat Intel.lectual

La finalitat i contingut d’aquest lloc web, www.santuariosanjose.org, és únicament informativa. La informació inclosa en el lloc web, especialment en qualsevol dels Butlletins, no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari. REIAL SANTUARI SANT JOSEP DE LA MUNTANYA no serà responsable en cap cas dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa. REIAL SANTUARI SANT JOSEP DE LA MUNTANYA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquest Avís Legal General i qualsevol avís legal específic, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que pogués resultar aplicable a aquest web

La Propietat Intel·lectual de Tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com de les newsletters, que en ell apareixen, estan reservats a favor de REIAL SANTUARI SANT JOSEP DE LA MUNTANYA.

.

.

.

.

.

.

Esta entrada también está disponible en: Spanish