Petra de Sant Josep

Petra de Sant Josep es la fundadora de la Congregació i la responsable de la Construcció del Santuari Sant Josep de la Muntanya.