Jubileu de la Misericòrdia

Guanyar el Jubileu de la Misericòrdia. Jubileu de la Misericòrdia. Aquest any , com tots sabeu, és l’any de la Misericòrdia i any Jubilar. El Jubileu de la Misericòrdia va començar el passat 8 de desembre de 2015 i conclourà el 20 de novembre de 2016, per celebrar el cinquantè …

Jubileo de la Misericordia

Ganar el Jubileo de la Misericordia Jubileo de la Misericordia Este año, como todos sabéis, es el año de la Misericordia y año Jubilar. El Jubileo de la Misericordia empezó el pasado 8 de diciembre de 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016, para celebrar el quincuagésimo aniversario …